Eliminar as deputacións antes que despedir [email protected] públicos

Eliminar as deputacións antes que despedir [email protected] públicosO BNG rexistrou unha proposición non de lei no Congreso para instar ao Goberno a eliminar as deputacións provinciais e racionalizar así a estrutura administrativa.

Precisamente no día no que se coñecen os plans do Goberno central de adelgazar a Administración, Jorquera pregúntase se entra nas previsións do Executivo eliminar estruturas “caducas e que duplican o gasto como son as deputacións provinciais”.


Jorquera empraza ao Executivo a aprobar un novo esquema institucional que conleve a eliminación das deputacións provinciais cuxas funcións pasarían a administrarse desde as CC.AA, e incluso outras funcións poderían ser xestionadas polas administracións locais.

Os parlamentares do BNG no Congreso instan ao Goberno a realizar as modificacións lexislativas necesarias para sexan as CC.AA as que artellen e asuman as funcións das deputacións provinciais, “a fin de racionalizar a estrutura administrativa e evitar duplicidades, algo que redundaría de maneira significativa no aforro dos recursos públicos”.
O portavoz do BNG no Congreso censura que o Goberno opte primeiro por “fórmulas dramáticas e anti-sociais como o despedimento de miles de traballadores públicos antes de abordar cuestións como a eliminación das deputacións, o retorno das tropas despregadas en Afganistán e outros países”. Lembra Jorquera que case todo o orzamentos das deputacións se vai en gasto ordinario, “en gastar en sí mesmas”. A supresión das deputacións non “só suporía un aforro importante senón que dotaría de maior financiamento ás CC.AA e aos concellos para prestar servizos sociais básicos”.Eliminar as deputacións antes que despedir [email protected] públicos