O BNG PRESENTARÁ INICIATIVAS NO PARLAMENTO GALEGO E NO CONCELLO PARA QUE SE RESOLVA ESTA SITUACIÓN CANTO ANTES.

O BNG DO SAVIÑAO DEMANDA QUE SE CUBRA A PRAZA DA PEDIATRA DO CENTRO DE SAUDE DE ESCAIRÓN

pediatra
pediatra

Na actualidade, a pediatra adscrita ao Centro de Saúde de Escairón ven de coller unha baixa de maternidade, polo que calculamos non se reincorporará ata finais de 2018.
A praza non foi cuberta por ningún outro profesional, polo que neste momento máis de 200 nenos e nenas do Saviñao carecen dunha cobertura necesaria para o seu desenrolo, o que ocasionará ter que acudir ao Centro de Saúde de Monforte, xa de por si masificado,  ou aos médicos de cabeceira que lles correspondan ás familias.
Desde o BNG do Saviñao cremos que son intolerábeis a falta de medios e de recursos sanitarios que se están a producir, polo que lle demandamos á Consellaría de Sanidade e ao Servizo Galego de Saúde que cubra a praza de pediatría do Centro de Saúde de Escairón no menor tempo posible, para garantizar o dereito a unha atención sanitaria imprescindible para os nenos e nenas do Saviñao.

O BNG DO SAVIÑAO DEMANDA QUE SE CUBRA A PRAZA DA PEDIATRA DO CENTRO DE SAUDE DE ESCAIRÓN

Existe moita preocupación entre a cidadanía pola situación e perspectivas da sanidade pública, tanto do noso concello como da Área Sanitaria á que pertencemos.
Nos últimos anos estamos observando e sufrindo un deterioro dos servizos públicos, incremento das listas de espera, derivación a centros privados concertados; peche dos hospitais pola tarde, etc. Todo isto acompañado e, en parte, motivado pola redución de gasto sanitario público e a redución de recursos correspondente.
Na actualidade, a pediatra adscrita ao Centro de Saúde de Escairón ven de coller unha baixa de maternidade, polo que calculamos non se reincorporará ata finais de 2018.
A praza non foi cuberta por ningún outro profesional, polo que neste momento máis de 200 nenos e nenas do Saviñao carecen dunha cobertura necesaria para o seu desenrolo, o que ocasionará ter que acudir ao Centro de Saúde de Monforte, xa de por si masificado, para pasar consulta, ou aos médicos de cabeceira que lles correspondan ás familias.
Desde o BNG do Saviñao cremos que son intolerábeis a falta de medios e de recursos sanitarios que se están a producir, polo que lle demandamos á Consellaría de Sanidade e ao Servizo Galego de Saúde que cubra a praza de pediatría do Centro de Saúde de Escairón no menor tempo posible, para garantizar o dereito a unha atención sanitaria imprescindible para os nosos nenos e nenas do Saviñao.

O BNG DO SAVIÑAO DEMANDA QUE SE CUBRA A PRAZA DA PEDIATRA DO CENTRO DE SAUDE DE ESCAIRÓN