Mocións no Pleno

O BNG SOLICITA O ARRANXO DO CAMIÑO DE ACCESO AO CEMITERIO DE CURRELOS

O camiño que da acceso ao cemiterio de Currelos presenta un estado deplorable como pode apreciarse nas
fotografias que acompañan esta solicitude.
Ademais dos baches, xusto na entrada do mesmo hai restos de lixo e cascallos que impactan negativamente
no entorno.
Por todo iso, o Grupo do BNG, solicita:
1. Que se proceda ao arranxo de dito camiño coa maior brevidade posible.
2. Que se proceda á retirada e traslado do lixo e cascallos que hai no entorno da entrada ao
cemiterio

O BNG SOLICITA O ARRANXO DO CAMIÑO DE ACCESO AO CEMITERIO DE CURRELOS