RAZÓNS PARA SEGUIR LOITANDO NA DEFENSA DO NOSO HOSPITAL E A NOSA ÁREA SANITARIA

RAZÓNS PARA SEGUIR LOITANDO NA DEFENSA DO NOSO HOSPITAL E A NOSA ÁREA SANITARIA


A día de hoxe somos unha Área Sanitaria con todas as súas competencias, pero de facerse realidade a publicación do Decreto de Estrutura de Xestión Integrada en Lugo, deixariamos de ter AUTONOMÍA DE XESTIÓN, e isto suporía entre outras cousas, as seguintes:

  • ·         Perda de orzamentos propios. Teremos os cartos que Lugo nos queira dar.
  • ·         Perda de decisión. Faremos o que  mande Lugo.
  • ·    Perda daqueles servizos nos que non somos rendibles economicamente, tales como  partos e pediatría.
  • ·    Perda de especialidades con un só especialista ao fronte: neuroloxía, endocrinoloxía, reumatoloxía, neumoloxía.

En definitiva, isto vai supoñer o principio da fin do Hospital de Monforte, unha morte lenta e progresiva.

Sabemos que de levarse a cabo esta integración en Lugo, o noso Hospital vai sufrir moito máis co de Burela, xa que nós temos menos poboación (+/-50.000 hab.), menos distancia ao Hospital de referencia ( +/- 60Km) e menor carteira de servizos que Burela.