O estado do edificio da biblioteca de Escairón

O estado do edificio da biblioteca de Escairón

Non hai máis que ver as seguintes fotos para observar a falta de planificación que ten o Concello do Saviñao no mantemento periódico dos edificios públicos.

O mantemento predictivo, aquel que se realiza para que as cousas non se estropeen, que se realiza antes de que os fallos ocurran e para que os fallos non se produzan, é unha técnica moi utilizada na industria e que da resultados moi positivos adiantandose aos problemas.

O estado do edificio da Biblioteca Municipal é un claro exemplo de que as cousas se están facendo mal.

Por non realizar unha limpeza planificada do tellado e un mantemento con productos específicos para a madeira, estamos vendo que como non se tomen medidas rápidamente as solucións para parar o deterioro do esdificio van ter que ser máis drásticas.

Polo que,  a Asamblea Local do BNG do Saviñao solicitou o pasado 26 de marzo que:
QUE O CONCELLO DO SAVIÑAO SE DISPOÑA A REALIZAR UNHA LIMPEZA DO TELLADO E CANALON DO EDIFICIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ASÍ COMO UN TRATAMENTO COS PRODUCTOS QUÍMICOS NECESARIOS PARA QUE A MADEIRA DE PORTAS, VENTÁS, CORREDOR ETC NON SIGA DETERIORÁNDOSE.

O estado do edificio da biblioteca de Escairón