O BNG esixe unha solución política aos estafados das preserentes

O BNG esixe unha solución política aos estafados das preserentes


O BNG do Saviñao ven de presentar no concello o texto remitido pola Plataforma de Afectados Polas Preferentes, instando á corporación a tomar os seguintes acordos:

  1. Instar ao Goberno do Estado Español a que arbitre os mecanismos legais necesarios para devolverlles a todos os aforradores o diñeiro depositado nas entidades de crédito baixo a fórmula de participacións preferentes ou capital subordinado, sen quita de ningunha especie.

  2. Demandar da Xunta de Galiza que se opoña política e xudicialmente a proposta de quita que para estes produtos financeiros propón o Ministerio de Economía e a Comisión Europea, presentado, entre outras medidas, un recurso de inconstitucionalidade contra a Lei 9/2012, de 14 de novembro de 2012, aprobada polo goberno do Estado e que faculta ao FROF para impoñer esta medida unilateralmente

  3. Apoiar e participar activamente, con todos os medios ao seu alcance, nas concentracións, manifestacións e outros actos reivindicativos que as persoas afectadas a través da Plataforma Preferentes Lugo organicen na defensa dos seus dereitos e intereses.


Está petición de acordo é idéntica a que fora xa aprobada no Concello de Monforte e dende o BNG, esperamos que a corporación municipal do Saviñao, se poña do lado dos veciños aprobando e apoiando estas reivindicacións que eles mesmos redactaron e nos trasladaron.


A solución a esta estafa, é un problema político e só con vontade política pode ser arranxada. Dende o BNG queremos lembrar que foi o Ministro de Economía do Estado, Luís de Guindos, quen aceitou nas súas negociacións coa Unión Europea, a quita dos cartos dos estafados en troques de recibir os cartos para rescatar aos bancos. Aliás, foi quen de non defender aos aforradores, mentido e dicindo que todos os afectados por participacións preferentes e obrigacións subordinadas eran “inversores”.


Dende o BNG, reclamamos que a Xunta volva a axilizar a arbitraxe, que practicamente está paralizada tras pasar as eleccións, xa que se foron sacando árbitros até reducilo a un pola mañá e outro pola tarde, o que da unha media de 20 arbitraxes diarios. Este proceder da Xunta de Galiza, demostra que o interés posto polo PP na solución do problema pola vía do arbitraxe no foi máis que propaganda electoral e que, pasadas as eleccións, esqueceuse do problema.