Acto en defensa dos emigrantes retornados

Acto en defensa dos emigrantes retornados

O BNG de Lugo Sur organiza en Monforte un acto  informativo destinado a todas aquelas persoas afectadas e interesadas polos requirimentos que se están enviando dende a Axencia Tributaria Española aos emigrados e emigradas e que perciben pensións dende outros países.


Nestes requirimentos, a Axencia Tributaria Española, avisa de posíbeis sancións, mentres aos auténticos defraudadores fiscais concédeselles a amnistía dende o Goberno español. O BNG organiza esta asemblea informativa xa que as afectadas e afectados descoñecían estas obrigas tributarias. Consideramos que esta decisión é inxusta e o feito de impoñer sancións é inmoral por que afecta a un colectivo que percibe pensións baixas despois de traballar toda unha vida. Agora a Facenda do estado español obriga aos afectados e afectadas a facer unha declaración dos ingresos percibidos dende o ano 2008 e pagar a totalidade resultante nun prazo de 10 días.