Acto en Currelos sobre a reforma da PAC e as cuotas do leite

Acto en Currelos sobre a reforma da PAC e as cuotas do leite

Nas próximas datas vaise proceder a aprobación de diversas medidas relacionadas coa aplicación do paquete lácteo no estado español. Como se pode comprobar esta serie de medidas teñen unha importancia crucial en Galiza, debido o peso que este sector ten no noso pais, representando máis do 60% do total das explotacións do estado español. 

Dada a importancia do sector lácteo na economía do noso concello o BNG celebrará unha charla informativa o próximo xoves 26 de marzo ás 17h no local sociocultural de Currelos para falar da PAC e de como quedan as cuotas do leite. 

Contaremos con información de primeira man por parte da deputada Tereixa Paz e da representante do BNG en europa Ana Miranda que participou activamente na defensa so sector lácteo galego no Parlamento Europeu durante as negociacións da Política Agraria Comun.